Γραμμή Επικοινωνίας

Γραμμή Επικοινωνίας

Γραμμή επικοινωνίας για παροχή κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο της επαναβαφής οχημάτων.

Στα τηλέφωνα 210 2486050 - 60 – 70.

Καθώς και άμεση επικοινωνία με τους τεχνικούς της εταιρείας στα τηλέφωνα τους.