Εκπαίδευση <<επ' έργω>>

Εκπαίδευση <<επ' έργω>>
 
Όταν δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν οι βαφείς σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο Standox, οι τεχνικοί εκπαιδευτές θα συνεργαστούν μαζί σας για την οργάνωση εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης στο φανοποιείο σας. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν πολλαπλές τοποθεσίες όπου μπορεί να γίνει εκπαίδευση ή εναλλακτικά διεξάγεται επίσης εκπαίδευση απευθείας στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου. Επικοινωνώντας με τον τοπικό τεχνικό εκπαιδευτή  της Standox, μπορούν να γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων.