Η συνταγή σας

Η συνταγή σας

 

Η αναζήτηση συνταγών αποχρώσεων μέσω του αντιστοίχου λογισμικού της Standox γίνεται είτε διαδικτυακά , με το πρόγραμμα Standowin IQ, στον ιστότοπο της Standox οπού η ενημέρωση για νέες συνταγές είναι άμεση και για περιπτώσεις κατά τις όποιες δεν υπάρχει ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να εγκατασταθεί από CD σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στην έκδοση Standowin  με ανανέωση 1-2 φόρες το χρόνο.

Για χρήση και είσοδο στο διαδικτυακό προγράμματα  Standowin IQ , απαιτείται εγγραφή στο σύστημα (register ) και ο καθορισμός “Ονόματος  χρηστή (ID)’’ και ‘’Κωδικού  χρήστη “(password)’’.

Για την εγγραφή εξακολουθήστε τον σύνδεσμο << Η συνταγή σας άμεσα >> του παρόντος ισότοπου ή αναζητήστε στο διαδίκτυο  τοWWW.Standox.com  μετά το << Formulation on line >> ή το << My Standox>> και στη συνεχεία <<Register New User>>. Το σύστημα θα ζητήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή σας και την πρόσβασή σας στην αναζήτηση αποχρώσεων .