Ψηφιακή διαχείριση απόχρωσης

Ψηφιακή διαχείριση απόχρωσης

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Standox είναι η αποτελεσματικότητα στην εύρεση της σωστής απόχρωσης για κάθε επισκευή. Από τότε που οι συνταγές ήταν τυπωμένες σε μεγάλα και χοντρά βιβλία - καταλόγους μέχρι σήμερα που έχουμε περάσει στη ψηφιακή τεχνολογία.

Οι συνταγές αποχρώσεων πλέον βρίσκονται, διορθώνονται και ταιριάζονται ψηφιακά.

Μία ποικιλία μέσων ανεύρεσης απόχρωσης, εξασφαλίζει στους βαφείς την επιτυχία για τα επιθυμητά αποτελέσματα γρήγορα και με εξαιρετική ακρίβεια χρησιμοποιοντας ηλεκτρονικό υπολογιστή σταθερό ή φορητό, ταμπλετ ή έξυνο κινητό.

Το λογισμικό ανεύρεσης απόχρωσης Standowin IQ, τα φασματοφωτόμετρα Genius IQ, XS και Plus (+) δίνουν στο βαφέα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εάν διασυνδεθούν στο διαδίκτυο τότε έρχεται η τελειότητα από το cloud.