Υγεία & Ασφάλεια

 

Η ασφάλεια και η υγεία πρωτεύουν" είναι το μήνυμα που κυριαρχεί σε όλα τα τμήματα της Standox.

 

Οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων, οι συμβουλές για τον εξοπλισμό ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας και η ενημέρωση για τους Ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού κατά την εργασία είναι αντικείμενα που απασχολούν κατά κόρον το προσωπικό της Standox.

 

Όλα τα προϊόντα Standox πληρούν τα αυστηρά όρια για τον περιορισμό των ΠΟΕ (ΠΟΕ = πτητικές οργανικές ενώσεις) που έχει θέσει ή Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η πληροφόρηση για θέματα ασφάλειας και υγείας συμπληρώνεται με συμβουλές για τη διάθεση των αποβλήτων συμφωνά με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και για την αποφυγή έκθεσης του ανθρωπινού δυναμικού σε κινδύνους του προέρχονται από ξεχασμένα απόβλητα στους χώρους εργασίας.